FaceBook & YouTobe

abdf

abdf

Là Trung tâm duy nhất có đầy đủ các loại sơ đồ, tài liệu về các loại mạch Điều hòa - Tủ lạnh - Máy giặt Mono và Máy INVERTER để cung cấp cho học viên học tập, các tài liệu này đã được Trung tâm đăng ký bản quyền.

Sơ đồ điều hòa thường

Sơ đồ điều hòa thường

Dạy Nghề Bách Khoa – 78 Phố Vọng Hà Nội là trung tâm có đầy đủ các giáo trình tài liệu gốc về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nghề sửa chữa Mạch Điện lạnh thường và mạch Inverter.

Tài liệu của điều hòa Inverter

Tài liệu của điều hòa Inverter

Dạy Nghề Bách Khoa – 78 Phố Vọng Hà Nội là trung tâm có đầy đủ các giáo trình tài liệu gốc về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nghề sửa chữa Mạch Điện lạnh thường và mạch Inverter

Sơ đồ điều hòa Inverter

Sơ đồ điều hòa Inverter

Dạy Nghề Bách Khoa – 78 Phố Vọng Hà Nội là trung tâm có đầy đủ các giáo trình tài liệu gốc về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nghề sửa chữa Mạch Điện lạnh thường và mạch Inverter