Liên hệ

Thông tin liên hệ

Trung tâm đào tạo công nghệ cao Bách Khoa - 78 Phố Vọng
Địa chỉ: Số 78 Phố Vọng - Hà Nội
Điện thoại: 0964.027.299 - 0936.327.789 - 0936.927.789
Email: trungtamdtcnbk@gmail.com

TƯ VẤN VIÊN 10964027299 TƯ VẤN VIÊN 20936.927.789 TƯ VẤN VIÊN 30936327789
1
Bạn cần hỗ trợ?