Đi thăm các bạn học viên ở Hải Phòng và ở Hải Dương đã mở cửa hàng

Bài viết liên quan

Chúc mừng học viên đã mở cửa hàng và khởi đầu sự nghiệp mới
Chúc mừng học viên đã mở cửa hàng và khởi đầu sự nghiệp mới
Học viên trẻ tuổi tốt nghiệp ngành Điện Lạnh
Học viên trẻ tuổi tốt nghiệp ngành Điện Lạnh
" Nghề Điện Tử - Điện Lạnh là một công việc nhàn, việc làm quanh năm với thu nhập tốt "
Học viên trẻ tuổi tốt nghiệp ra trường có công việc với thu nhập tốt tại công ty kỹ thuật Điện Tử - Điện Lạnh
Học viên trẻ tuổi tốt nghiệp ra trường có công việc với thu nhập tốt tại công ty kỹ thuật Điện Tử - Điện Lạnh